Những cơ sở kinh doanh lớn như ngân hàng, công ty bảo hiểm và các nhà máy đã làm gia tăng các dịch vụ tài chính và kinh doanh. Vị trí chiến lược của Du lich Singapore, các mối quan hệ buôn bán hiệu quả và sự ổn định về tài chính thu hút các công ty lớn ở nước ngoài cùng với mạng lưới thị trường quốc tế đến đây . Nhờ đó Singapore dần trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Các cơ sở kinh doanh nhỏ cũng được khuyến khích để đóng góp có hiệu hơn cho nền kinh tế vì chúng tạo nên công ăn việc làm cho một số lớn lực lượng lao động. Với mục đích này, một số dự án như Kế Hoạch trợ giúp Kỹ thuật cho Công nghiệp nhỏ và Kế hoạch Phát Triển Doanh Nghiệp đã được tiến hành.

• Đạo đức trách nhiệm làm việc của tour du lịch Singapore:

Singapore tiến bộ là nhờ nhiều vào đạo đức làm việc của người dân xứ này,nhờ nguyên tắc cố gắng để diễn đạt đến sự hoàn hảo với tiền bạc làm động cơ và sự thành công cá nhân làm mục đích . Nhưng không phải hoàn toàn như thế mà ở một số vùng người ta lại thể hiện sự quan tâm đến doanh thu cao của cả tập thể nhân viên.
du lich singapore gia re

View more random threads: