Xe Innova Honda Malaysia Sdn. Bhd. Bố Tổng thống mới và Giám đốc điều hànhPetaling Jaya, ngày 13 tháng 5 năm 2005 - Honda Malaysia Sdn. Bhd. Hôm nay thông báo rằng Nik Hamdan Nik Hassan đã được bổ nhiệm làm Tổng thống thứ ba của công ty và Giám đốc điều hành có hiệu quả 01 tháng 5 năm 2005.Nik Hamdan, 44 tuổi, trước đây là Tổng Giám đốc cho bán hàng và tiếp thị trong Honda Malaysia đã thành công Syed Hisham Syed Wazir, hiện là Giám đốc của Edaran Otomobil Nasional (EON) Bhd.Việc lôi cuốn Nik Hamdan mang lại một giá trị 18 năm kinh nghiệm ô tô với vai trò mới của mình trong Honda Malaysia Sdn. Bhd. Sau khi tốt nghiệp Đại học Wales ở Cardiff, Vương Quốc Anh với một ThS. Quản trị Kinh doanh, Nik Hamdan tham gia HICOM Berhad vào năm 1985 như là Trợ lý quản lý trong Kế hoạch Công ty.Năm 1987, ông được chuyển đến Bộ phận kinh doanh Proton Berhad và sau đó vào năm 1991, ông neo các mô hình phát triển Wira. Bốn năm sau, Nik Hamdan trở thành Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch và Phát triển thị trường trong Proton Corporation Sdn. Bhd. Trước khi chuyển sang Công ty Cổ phần Xuất DRB-HICOM là Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Kế hoạch.Khi DRB-Oriental-Honda Sdn. Bhd. (Tên cũ của Honda Malaysia) được thành lập vào năm 2000, Nik Hamdan đã đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành của công ty là Phó Tổng Giám đốc của bộ phận bán hàng và phân phối.

Năm 2003, ông được thăng chức Tổng Giám đốc Bán hàng và marketing Division của Honda Malaysia.Được thành lập vào ngày 15 tháng 11 năm 2000, Honda Malaysia Sdn. Bhd. Là sự hợp tác giữa Honda Motor Co, Ltd của Nhật Bản, công ty sở hữu 51% của công ty, và hai công ty của Malaysia, DRB-HICOM Berhad và Oriental Holdings Berhad, giữ 34% và 15% tương ứng. Kể từ khi ra đời, Honda Malaysia Sdn. Bhd. Đã được cam kết để đạt được "hài lòng khách hàng cao nhất ở Malaysia" trong các hoạt động kinh doanh của mình. Toyota Altis