Tuy nhiên, cần có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng.

>>> Tham khảo thêm Chung cư GoldSeason

Theo đó, HOREA đề nghị nếu sửa đổi điều 5 Thông tư 36/2014/TT-NHNN thì nên cho phép tổ chức tín dụng được sử dụng 50% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, và đề nghị vẫn xếp các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150% như hiện nay;

Bên cạnh đó, quy định có hiệu lực vào thời điểm thích hợp nhất (có thể sau năm 2017) để các bên có liên quan có lộ trình, chủ động điều chỉnh hoạt động của mình thì hợp lý hơn và không gây sốc cho thị trường.

>>> Tham khảo thêm: Chung cư The Golden Palm

Trước đó, NHNN Chi nhánh TPHCM đã có văn bản số 1166/HCM-PTH ngày 12.05.2016 trả lời kiến nghị của HOREA liên quan đến việc sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN.

Cụ thể như sau, "Việc NHNN đưa ra dự thảo chỉnh sửa các nội dung trên, không ngoài mục tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng ngân hàng, nhằm hạn chế rủi ro do tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như lĩnh vực kinh doanh bất động sản.Đồng thời cũng tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững. Bài học về tăng trưởng tín dụng nóng, tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản trong những năm qua, vẫn còn nguyên giá trị và hiện nay vấn đề nợ xấu đã và đang là vấn đề cần quan tâm giải quyết của hệ thống ngân hàng, của Chính phủ.

>>> Tham khảo thêm Chung cư HDI Sunrise


Theo Xaluan.