NHỮNG CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC PHỔ BIẾN TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU ĐỂ GIÚP BẠN DU HỌC ĐỨC THÀNH CÔNG

Hiện nay có rất nhiều những chứng chỉ tiếng đức đang được phổ biến và được chấp nhận bỏi các cơ sở đào tạo khác nhau tại Đức, dưới đây là là những chứng chỉ mà các bạn sinh viên có thể tham khảo :

Chứng chỉ DSH ( Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)Là một bài thi tiếng Đức do các trường đại Học tại Đức tổ chức , và có giá trị đối với tất cả các trường Đại học tại Đức. DSH có các cấp độ ( từ thấp đến cao ) DSH 1, DSH 2, DSH 3. Để theo học các chương trình Đại Học và Cao học bằng tiếng Đức, yêu cầu tối thiểu là DSH 2, với một số ngành yêu cầu cao như Y hay ngôn như có thể là DSH 3.

>>Học Ngay tại : https://trungtamhoctiengducblog.wordpress.com/

Chứng chỉ TestDaF ( TestDeutsch als Fremdsprache )


Đây là một bài thi tiếng Đức được tổ chức tập trung và thống nhất trên toàn cầu ( tương tự như IELTS và TOEFL ) với mục đích để theo học Đại học hay Cao học bằng tiếng Đức và có giá trị cho tất cả các trường Đại học tại Đức. Bài thi này có ba cấp độ từ thấp đến cao là : TestDaF 3, TestDaF 4 và TestDaF 5. Tại việt nam TestDaF có thể thi tại viện Goethe Hà Nội, tại viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh và tại trung tâm Việt-Đức.

Các chứng chỉ của viện Goethe ( Goethe-Instutut )


Viện Goethe là tổ chức văn hóa của cộng hòa liên bang Đức hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Tại đây , sẽ dạy tiếng Đức và tổ chức các kỳ thi tiếng Đức tương ứng với trình độ theo chuẩn chung châu Âu về ngôn ngữ ( GER ) : Từ trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu cho tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất.

>>Học Ngay Tại : http://trungtamhoctiengduc.weebly.com/

Chứng chỉ ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch )Là các chứng chỉ tiếng Đức của nước Áo tương tự như của viện Goethe, với trình độ A1 dành cho người mới bắt đầu tới trình độ C2 là trình độ tiếng cao nhất theo chuản chung châu Âu về ngôn ngữ (GER ). Tại việt nam khoa tiếng Đức của trường Đại học Hà Nội có tổ chức thi các chứng chỉ ÖSD.

Chứng chỉ Telc ( The European Language Certificates )


Là một công ty trách nhiệm hữu hạn của Đức kiểm tra trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn khung tham chiếu chung châu Âu. Các chứng chỉ tiếng Đức của Telc có thể thi tại FUU Sachen Vietnam.

>> HỌc Ngay Tại : http://trungtamhoctiengduc.jimdo.com/