Hạn mức thấu chi là số tiền tối đa tổ chức tín dụng được chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Hạn mức lãi suất vay mua ô tô 2018 thấu chi được tính như thế nào và có những hình thức vay thấu chi nào?Những điều cần ghi nhớ về thẻ thấu VietinBank
Hình thức vay thấu chi ra đời đã mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Thế nhưng, nhiều người vẫn còn băn khoăn về hạn mức thấu chi, hạn mức thấu chi là gì, cách tính hạn mức thấu chi và có những hình thức cho vay thấu chi nào?

Hạn mức thấu chi là bao nhiêu
Cho vay thấu chi là hình thức cho vay phổ biến ở các ngân hàng, với hạn mức vay có thể gấp 5 lần số lương của bạn hàng tháng.

Hồ sơ đăng kí
Mọi cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán và đáp ứng đủ điều kiện vay tiền mua nhà lãi suất thấp để thấu chi theo quy định
Khách hàng sử dụng gói sản phẩm "Cho vay cán bộ công nhân viên" hoặc "Cho vay cán bộ quản lý điều hành"

Điều kiện vay vốn
Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ biên chế nhà nước hoặc hợp đồng lao động tại các tổ chức có nhu cầu vay vốn tiêu dùng phù hợp với quy định vay vốn.

Cho vay thấu chi tài khoản cá nhân
Bạn có thể chi tiêu ngay cả khi tài khoản tiền gửi thanh toán của bạn không còn tiền. Thấu chi tài khoản cá nhân là lựa chọn lãi suất vay mua ô tô tối ưu mà ngân hàng mang lại cho bạn.