Hệ đào tạo chính quy Cao đẳng Dược không chỉ được học những kỹ năng chuyên môn cũng như kiến thức cuộc sống mang lại cho thí sinh nhiều trải nghiệm trọn vẹn nhất trong quá trình học tập.